ანონიმური შეფასება
img upload
close
შესაძლებლობები

ორგანიზაციებისთვის

63

გარემოს დაცვა

36

ადამიანის უფლებები

57

დემოკრატიული ჩართულობა

52

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

45

მეწარმეობა

37

ჯანმრთელობის დაცვა

29

გართობა და რეკრეაცია

28

ჰობი და ინტერესები

49

სხვა

101

ჩვენ შესახებ

რა არის ახალგაზრდობის პლატფორმა ?

„ახალგაზრდობის პლატფორმა“, ერთი ფანჯრის პრინციპის მქონე შესაძლებლობების პირველი ონლაინ სივრცეა. მისი მეშვეობით ახალგაზრდები და ყველა შესაძლებლობის გამცემი ორგანიზაცია, ერთ სივრცეში ერთიანდება.  „ახალგაზრდობის პლატფორმის“ მეშვეობით, ახალგაზრდები სხვადასხვა შესაძლებლობებს ეცნობიან და ერთვებიან ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაგეგმილ აქტივობებში.

თუ ხარ ახალგაზრდა: ალბათ გიფიქრია რა მარტივი იქნებოდა, რომ შენი ყველა ინტერესი; სპორტი, კულტურა, განათლება, დასაქმება, გაცვლითი პროგრამები და ღონისძიებები არ ყოფილიყო ინტერნეტში გაფანტული და მარტივად მოგეძებნა ისინი, „ახალგაზრდობის პლატფორმის“ მეშვეობით, ეს უკვე შესაძლებელია.

თუ ხარ ორგანიზაცია: „ახალგაზრდობის პლატფორმა“, არასამთავრობო, კერძო, საჯარო, ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციას შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს ხმა მიაწვდინოს ყველა დაგეგმილი აქტივობის შესახებ, იქნება ეს გაცვლითი პროგრამა, ტრენინგი, ვორქშოპი, საგრანტო კონკურსი თუ სხვა.

პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია: ხელი შეუწყოს გენდერულად სენსიტიური, მონაწილეობრივი და ინკლუზიური ახალგაზრდული პოლიტიკის შექმნას. პროექტის მიზნები და შედეგები მოიცავს შემდეგს:

  • თანმიმდევრული და სექტორთაშორისი ახალგაზრდული პოლიტიკის ადვოკატირება ადგილობრივ, რეგიონალურ და ეროვნულ დონეებზე;
  • ახალგაზრდებისათვის სამეწარმეო უნარების განვითარების ხელშეწყობა;
  • არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობა, შემდგომი დასაქმების მიზნით.

 

პროექტის შესახებ

„ახალგაზრდობის პლატფორმა“ შეიქმნა: „ევროკავშირი ახალგაზრდებისათვის: უკეთესი უნარები უკეთესი მომავლისთვის“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 3 ქვეყანაში - სომხეთი, საქართველო და უკრაინა. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით საერთაშორისო ორგანიზაცია „გადავარჩინოთ ბავშვების“ მიერ. საქართველოში, ორგანიზაციის „გადავარჩინოთ ბავშვები“ პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორია „ახალგაზრდობის სააგენტო“.

youth agency