ანონიმური შეფასება
img upload
close
შესაძლებლობები

გარემოს დაცვა

34

ორგანიზაციებისთვის

75

ადამიანის უფლებები

58

დემოკრატიული ჩართულობა

54

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

49

მეწარმეობა

39

ჯანმრთელობის დაცვა

32

გართობა და რეკრეაცია

31

ჰობი და ინტერესები

54

სხვა

97
რეგიონი
ორგანიზატორი
გარემოს დაცვა
უახლესი
მოახლოებული
ჩაერთე, გახდი ცვლილება! COY16 | Youth Voices Collection
ონლაინ ღონისძიება
13 აგვ - 11 სექ