ანონიმური შეფასება
img upload
close
შესაძლებლობები

ორგანიზაციებისთვის

75

გარემოს დაცვა

34

ადამიანის უფლებები

58

დემოკრატიული ჩართულობა

54

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

49

მეწარმეობა

39

ჯანმრთელობის დაცვა

32

გართობა და რეკრეაცია

31

ჰობი და ინტერესები

54

სხვა

97
რეგიონი
ორგანიზატორი

ორგანიზაციის ტიპი

ორგანიზაციის ტიპი

საქმიანობის ტიპი

საქმიანობის ტიპი

ორგანიზაციის სტატუსი

ორგანიზაციის სტატუსი

რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

სამოქმედო არეალი

სამოქმედო არეალი
ძებნა registration

ორგანიზაციის ტიპი

ორგანიზაციის ტიპი

საქმიანობის ტიპი

საქმიანობის ტიპი

ორგანიზაციის სტატუსი

ორგანიზაციის სტატუსი

რეგისტრაციის ადგილი

რეგისტრაციის ადგილი

სამოქმედო არეალი

სამოქმედო არეალი
ძებნა registration
organization image

test

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

organization image

ახალგაზრდა ადვოკატები

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#მოხალისეობრივი

#სტაჟირება

#გრანტები

#მონაწილეობრივი

#სხვა

organization image

ლერნინგვილი

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#მოხალისეობრივი

#გრანტები

#სხვა

organization image

ფორსეტი

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#მოხალისეობრივი

#სტაჟირება

#გრანტები

#მონაწილეობრივი

organization image

კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#გრანტები

#მონაწილეობრივი

#სხვა

organization image

გარემოს დაცვითი ეკოლოგიური ასოციაცია დეა

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#მოხალისეობრივი

#გრანტები

#მონაწილეობრივი

#სხვა

organization image

Scientific Cyber Library

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#სხვა

organization image

UNCOY16

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#მოხალისეობრივი

#მონაწილეობრივი

#სხვა

organization image

ახალგაზრდები საზოგადოების უფლებებისთვის - Youth For Society Rights

საქმიანობა:

#საგანმანათლებლო

#მოხალისეობრივი

#სტაჟირება

#გრანტები

#მონაწილეობრივი

#სხვა