ანონიმური შეფასება
img upload
close
შესაძლებლობები

ორგანიზაციებისთვის

72

გარემოს დაცვა

43

ადამიანის უფლებები

74

დემოკრატიული ჩართულობა

70

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

51

მეწარმეობა

42

ჯანმრთელობის დაცვა

37

გართობა და რეკრეაცია

34

ჰობი და ინტერესები

58

სხვა

129
რეგიონი
ორგანიზატორი
ორგანიზაციებისთვის
აქტიური
დასრულებული
AMAZE-ს ანიმაციები ყოვლისმომცველი სექსუალური განათლებისთვის
ქ. თბილისი გამსახურდიას გამზ IIკვ შენობა 9 ბ 2; , Tbilisi,
22 აპრ - 29 დეკ
კამპანია ქალთა ჯანმრთელობი დაცვის საერთაშორისო დღის ფარგლებში
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მეორე კორპუსი, UNICEF-ის ოთახი
01-31მაი