ანონიმური შეფასება
img upload
close
შესაძლებლობები

ორგანიზაციებისთვის

75

გარემოს დაცვა

34

ადამიანის უფლებები

58

დემოკრატიული ჩართულობა

54

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

48

მეწარმეობა

38

ჯანმრთელობის დაცვა

32

გართობა და რეკრეაცია

31

ჰობი და ინტერესები

54

სხვა

92

ბიბლიოთეკა

აირჩიე მიმართულება და განაგრძე

ლიტერატურის კატალოგი

ლიტერაურის კატალოგის მოკლე დახასიათება და აღწერა არის სარურველი სანამ მომხმარებელი გადავა შიდა გვერდზე

განაგრძე

კვლევების კატალოგი

კვლევის კატალოგის მოკლე დახასიათება და აღწერა არის სარურველი სანამ მომხმარებელი გადავა შიდა გვერდზე

განაგრძე

სასწავლო კაბინეტი

სასწავლო კაბინეტის მოკლე დახასიათება და აღწერა არის სარურველი სანამ მომხმარებელი გადავა შიდა გვერდზე

განაგრძე