ანონიმური შეფასება
img upload
close
შესაძლებლობები

ორგანიზაციებისთვის

63

გარემოს დაცვა

36

ადამიანის უფლებები

57

დემოკრატიული ჩართულობა

52

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

45

მეწარმეობა

37

ჯანმრთელობის დაცვა

29

გართობა და რეკრეაცია

28

ჰობი და ინტერესები

49

სხვა

101

ბიბლიოთეკა

აირჩიე მიმართულება და განაგრძე

ლიტერატურის კატალოგი

აქ თქვენ ნახავთ ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ახალგაზრდულ თემებზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს.

განაგრძე

კვლევების კატალოგი

აქ თქვენ ნახავთ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ახალგაზრდულ საკითხებზე ჩატარებულ კვლევებს ადგილობრივ დონეზე.

განაგრძე

სასწავლო კაბინეტი

აქ თქვენ ნახავთ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, რომლებიც გამოგადგებათ ახალგაზრდებთან მუშაობისას.

განაგრძე