ანონიმური შეფასება
img upload
close
შესაძლებლობები

ორგანიზაციებისთვის

75

გარემოს დაცვა

34

ადამიანის უფლებები

58

დემოკრატიული ჩართულობა

54

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

49

მეწარმეობა

39

ჯანმრთელობის დაცვა

32

გართობა და რეკრეაცია

31

ჰობი და ინტერესები

54
go back
ორგანიზაციის რეგისტრაცია
close
ორგანიზაციის რეგისტრაცია
go to first tab go back
1. პირადი ინფორმაცია
2. ორგანიზაციის აღწერა
3. რეგისტრაციის ადგილი
4. ორგანიზაციის ტიპი
5. სამოქმედო არეალი
6. საქმიანობის არჩევა
7. პაროლი
go to next tab go to last tab
warning
აუცილებელი ველი
warning
გთხოვთ მიუთითოთ ელ. ფოსტის სწორი მისამართი
warning
გთხოვთ, მიუთითოთ 9 ნიშნა რიცხვი
warning
შეიტანეთ მხოლოდ ციფრები
warning
გთხოვთ, მიუთითეთ 9 ციფრი
ატვირთე ფოტო
delete
warning
ფოტოს ფორმატი: jpg, jpeg, png. ზომა: 3:4
ორგანიზაციის საქმიანობის აღწერა required
აღწერე ორგანიზაციის საქმიანობა, მისია და ა.შ. მაქსიმუმ 400 სიმბოლოთი
warning
აუცილებელი ველი
ორგანიზაციის რეგისტრაციის ადგილი
რეგიონი
arrow
მუნიციპალიტეტი
arrow
იურიდიული მისამართი
მისამართი
ფაქტობრივი მისამართი ემთხვევა თუ არა იურიდიულს
ფაქტობრივი მისამართი
ორგანიზაციის რეგისტრაციის თარიღი
ორგანიზაციის ტიპი
მიუთითეთ ის კატეგორია, რომელიც ფიქრობთ რომ თქვენს შესაძლებლობას შეესაბამება
ორგანიზაციის სამოქმედო არეალი
ორგანიზაციის საქმიანობის გეოგრაფიული არეალი
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
გურიის მხარე
იმერეთის მხარე
კახეთის მხარე
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთის მხარე
სამეგრელო და ზემო სვანეთის მხარე
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
ქვემო ქართლის მხარე
შიდა ქართლის მხარე
თბილისი
ფინეთი
ორგანიზაციის საქმიანობის ტიპები
მოცემული კატეგორიებიდან აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე
ორგანიზაციის საქმიანობის ქვეტიპები
eye
warning
პაროლი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 8 სიმბოლოს
eye
warning
პაროლები არ ემთხვევა
კონფიდენციალურობის პოლიტიკას required
წესებსა და პირობებს required