close
login შესვლა
შესაძლებლობები

ორგანიზაციებისთვის

5

გარემოს დაცვა

0

ადამიანის უფლებები

3

დემოკრატიული ჩართულობა

4

ინოვაციები და ტექნოლოგიები

1

მეწარმეობა

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1

გართობა და რეკრეაცია

0

ჰობი და ინტერესები

1

სხვა

5
30 ივლ-
17 აგვ
30 ივლ-
17 აგვ
გახდი ახალგაზრდული მუშაკი-ეს პროფესიაა!

საქართველოში, პირველი, სახელმწიფოსაგან აღიარებული „ახაგაზრდული მუშაკის“ მოსამზადებელი განათლების ხარისხის გავითარების ეროვნული ცენტრის (EQE.G) მიერ აკრედიტირებული პროგამა შეიქმნა, რომელიც პირველ ეტაპზე, არაფორმალური განათლების მიმწოდებელ, არსებულ პრაქტიკოს ახალგაზრუდლ მუშაკებს გადაამზადებს, აუმაღლებს მათ კვალიფიკაციას, განუვითარებს მრავალმხრივ შესაძლებლობებს. აღნიშნული პროგრამა  ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება და ხელს უწყობს ახალგაზრდული მუშაკების ახალგაზრდებთან ეფექტურ მუშაობას და მათთვის საჭირო კომპეტებციების გადაცემას.

ახალგაზრდული საქმიანობის მეთოდოლოგია ეფუძნება ევროკავშირის ქვეყნების წარმატებულ გამოცდილებას, რომლითაც ევროკავშირის ქვეყნები ბოლო ათწლეულებია ხელმძღვანელობენ, როგორც ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების მიწოდების საუკეთესო თანამედროვე მოდელი.

პროფესიულ ახალგაზრდულ საქმიანობას „ახალგარზდული მუშაკი“ ახორციელებს, რომელიც არაფორმალური განათლების გზით ახალგაზრდებს ევროკავშირის მიერ აღიარებულ 8 საკვანძო კომპეტენციას გადასცემს და ასევე იმ  უნარებისა და დამოკიდებულებების განვითარებაში ეხმარება, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობისთვის და საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებისთვის.

„ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიონალიზაცია და ინსტიტუციონალიზაცია“, სააგენოს სამწლიანი რეფორმის მთავარი მიმართულებაა და ამასთან საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების ნაწილია.

„პროფესიული ახაგაზრდული საქმიანობის“ რეფორმა ითვალისწინებს:

 • საქართველოში ახალგაზრდული მუშაკის აღიარებულ პროფესიად ჩამოყალიბებას;
 • პრაქტიკოსი ახალგაზრდული მუშაკების პროფესიულ გადამზდებასა და 
 • ხარისხზე ორიენტირებული ახალგაზრდული საქმიანობის არეალის გაფართოებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

ახალგაზრდული მუშაკის მომზადების პირველ სახელმწიფოსაგან აღიარებულ სასერტიფიკატო პროგრამაზე კანდიდატების მიღება 30 ივლისიდან დაიწყო და 16 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. 

აღნიშნულ კურსზე სააგენტო პირველ ეტაპზე იწვევს პრაქტიკოს ახალგაზრდულ მუშაკებს საქართველოს ათივე რეგიონში.

შერჩევის კრიტერიუმებია:

 • ასაკი: 21 +
 • განათლება: პროფესიული ან/და უმაღლესი განათლება.
 • გამოცდილება: ბავშვებსა და/ან ახალგაზრდებთან მუშაობის  გამოცდილება (რომელშიც იგულისხმება არაფორმალური შეხვედრების, სპორტული, შემეცნებითი, კულტურული, სამოქალაქო და სხვა აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება);
 • მაღალი მოტივაცია

კურსის ხანგრძლივობა : 6 თვე.

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეირჩევა 30 პრაქტიკოსი ახალგაზრდული მუშაკი

კურსზე ჩარიცხული პრაქტიკოსი კანდიდატები, რომლებიც წარმატებით დაასრულებენ გადამზადების 6  თვიან  პროგრამას სახელმწიფოსაგან აღიარებულ სერტიფიკატს მიიღებენ.  

საკონტაქტო პირი: დეა აბულაძე  

youthwork4youth@gmail.com  

599 22 63 92

img
აპლიკაციის შევსება application
რეგისტრირებულია checkmark
რჩეულებში დამატება favorites
რჩეულებში დამატებულია checkmark
ფაილების გადმოტვირთვა download
ინფორმაცია
tel
599226392
youthwork4youth@gmail.com
გახდი ახალგაზრდული მუშაკი-ეს პროფესიაა!

საქართველოში, პირველი, სახელმწიფოსაგან აღიარებული „ახაგაზრდული მუშაკის“ მოსამზადებელი განათლების ხარისხის გავითარების ეროვნული ცენტრის (EQE.G) მიერ აკრედიტირებული პროგამა შეიქმნა, რომელიც პირველ ეტაპზე, არაფორმალური განათლების მიმწოდებელ, არსებულ პრაქტიკოს ახალგაზრუდლ მუშაკებს გადაამზადებს, აუმაღლებს მათ კვალიფიკაციას, განუვითარებს მრავალმხრივ შესაძლებლობებს. აღნიშნული პროგრამა  ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამება და ხელს უწყობს ახალგაზრდული მუშაკების ახალგაზრდებთან ეფექტურ მუშაობას და მათთვის საჭირო კომპეტებციების გადაცემას.

ახალგაზრდული საქმიანობის მეთოდოლოგია ეფუძნება ევროკავშირის ქვეყნების წარმატებულ გამოცდილებას, რომლითაც ევროკავშირის ქვეყნები ბოლო ათწლეულებია ხელმძღვანელობენ, როგორც ახალგაზრდებისთვის არაფორმალური განათლების მიწოდების საუკეთესო თანამედროვე მოდელი.

პროფესიულ ახალგაზრდულ საქმიანობას „ახალგარზდული მუშაკი“ ახორციელებს, რომელიც არაფორმალური განათლების გზით ახალგაზრდებს ევროკავშირის მიერ აღიარებულ 8 საკვანძო კომპეტენციას გადასცემს და ასევე იმ  უნარებისა და დამოკიდებულებების განვითარებაში ეხმარება, რომლებიც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვნად მონაწილეობისთვის და საკუთარი პოტენციალის მაქსიმალურად რეალიზებისთვის.

„ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიონალიზაცია და ინსტიტუციონალიზაცია“, სააგენოს სამწლიანი რეფორმის მთავარი მიმართულებაა და ამასთან საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების ნაწილია.

„პროფესიული ახაგაზრდული საქმიანობის“ რეფორმა ითვალისწინებს:

 • საქართველოში ახალგაზრდული მუშაკის აღიარებულ პროფესიად ჩამოყალიბებას;
 • პრაქტიკოსი ახალგაზრდული მუშაკების პროფესიულ გადამზდებასა და 
 • ხარისხზე ორიენტირებული ახალგაზრდული საქმიანობის არეალის გაფართოებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

ახალგაზრდული მუშაკის მომზადების პირველ სახელმწიფოსაგან აღიარებულ სასერტიფიკატო პროგრამაზე კანდიდატების მიღება 30 ივლისიდან დაიწყო და 16 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. 

აღნიშნულ კურსზე სააგენტო პირველ ეტაპზე იწვევს პრაქტიკოს ახალგაზრდულ მუშაკებს საქართველოს ათივე რეგიონში.

შერჩევის კრიტერიუმებია:

 • ასაკი: 21 +
 • განათლება: პროფესიული ან/და უმაღლესი განათლება.
 • გამოცდილება: ბავშვებსა და/ან ახალგაზრდებთან მუშაობის  გამოცდილება (რომელშიც იგულისხმება არაფორმალური შეხვედრების, სპორტული, შემეცნებითი, კულტურული, სამოქალაქო და სხვა აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება);
 • მაღალი მოტივაცია

კურსის ხანგრძლივობა : 6 თვე.

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეირჩევა 30 პრაქტიკოსი ახალგაზრდული მუშაკი

კურსზე ჩარიცხული პრაქტიკოსი კანდიდატები, რომლებიც წარმატებით დაასრულებენ გადამზადების 6  თვიან  პროგრამას სახელმწიფოსაგან აღიარებულ სერტიფიკატს მიიღებენ.  

საკონტაქტო პირი: დეა აბულაძე  

youthwork4youth@gmail.com  

599 22 63 92

დისკუსია
შეფასება
მედია
დისკუსია
კომენტარები (0)
შეფასება
0.0